Bergteamet AB: Bosse Bergdahl

– I dessa extrema miljöer så har vi alltid Dahls första förband med oss samt i fordonen. Särskilt ordentlig ögonskölj är viktigt för personal som jobbar i schakt, tex där betongsprutning förekommer.
Vår grundnivå för säker arbetsplats måste ligga på den allra högsta eftersom vi rör oss i många olika gruvmiljöer.