Svenska Kyrkan: Lars Nilsson, Söderhamn

– All vår personal har utbildats av Dahl Medical i HLR, förbandsteknik och en övergripande genomgång av hjärtstartare. Vi tänker att vi ska kunna hantera ett hjärtstopp med HLR under tiden att en hjärtstartare hämtas.

Under veckorna har vi en stor genomströmning av folk. Därför är det viktigt att vi har en spridd kunskap bland de anställda om första hjälpen och HLR samt att de kan hantera våra hjärtstartare. 

Vid ett tillfälle då en man fick ett hjärtstopp i kyrkan, så kunde våra anställda med hjälp av HLR och hjärtstartare, hålla igång blodcirkulationen på mannen tills ambulansen kom.