HEM / KUNDTJÄNST

Kundtjänst - Dahl Medical

Sedan 1994 produktutvecklar, tillverkar och utbildar vi för att göra en positiv skillnad i människors liv. Har du frågor gällande Första Hjälpen produkter eller utbildningar - kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

KONTAKT

Dahl Medical AB
Box 2114
132 02 Saltsjö-Boo 

Besöksadress:
Stenhuggarvägen 5
132 38 Saltsjö-Boo

E-post: info@dahlmedical.com
Tel: 08 715 08 00
Öppet: Vardagar 08.00 - 17.00

Dahl Medical - Kvalitet & Miljö:

  • Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001
  • Miljöcertifierad enligt standard ISO 14001
  • Medicintekniskt certifierade enligt ISO 13485
  • SIS Standardutvecklare (SS 280000 – Hjärtsäker Zon)

Boka ett gratis informationsmöte med en HLR-instruktör!

Gratis informationsmöte för just din arbetsplats innebär att vi besöker er på plats genom någon av våra HLR-instruktörer runtom i landet! På så sätt kan ni få värdefull information om vad ni behöver göra för att anpassa er Första Hjälpen-beredskap till gällande föreskrifter för arbetsgivare, genomlysa era rutiner samt få veta mer om hur den svenska standarden “Hjärtsäker Zon” kan hjälpa er rädda livet på någon som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Vet du vad du behöver? Hör av dig så hjälper vi dig snabbt med ett förslag på hjärtstartare, HLR-kurser eller förbandsmaterial, akutstationer eller akutväskor.

Dahl Medical hållbarhetspolicy

Kvalitets och miljöansvar

Alla inom Dahl Medical skall sträva efter att utföra ett kvalitativt och felfritt arbete i alla led med minsta möjliga miljöpåverkan och enligt gällande lagstiftning. Vår utmaning är att ständigt förbättra oss och vår verksamhet med målet att minska den miljöpåverkan vi ger upphov till utan att försämra våra produkters kvalitet och vår service.

Produktkvalitet, leveranskvalitet, tillgänglighet, reseoptimering och produktkunskap är våra fokusområden kring vilka vi aktivt arbetar för att åstadkomma förbättringar.

Socialt ansvar

I allt vi gör, strävar Dahl Medical efter att vara en god samhällsmedborgare som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande för våra medarbetare, kunder, leverantörer eller andra som berörs av vår verksamhet. Våra verksamhet ska bidra till att göra samhället bättre och säkrare för såväl medborgare som organisationer och företag.

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Dahl Medical ska vara en arbetsplats där trivsel och säkerhet för medarbetarna är högt prioriterat och där målet med arbetsmiljöarbetet är att ingen skall utsättas för ohälsa eller olycksfall i samband med sitt arbete. Genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete och genom utbildning, information och uppmuntran av våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar bidrar vi alla till vårt hållbarhetsarbete.

Dahl Medical verkar för att vara en jämställd arbetsplats där alla människors lika värde gäller och våra anställda ska enbart värderas utifrån från kompetens och prestation oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Inga trakasserier eller mobbing av något slag accepteras på företaget.

Ett aktivt jämställdhetsarbete är en naturlig del av vår verksamhet och syftar till att skapa lika villkor och förutsättningar för allas utveckling i företaget.

Ekonomiskt och etiskt ansvar

Våra finansiella resurser sköts så att vi skapar förutsättningar för verksamhetens utveckling och stabilitet genom krav på avkastning och ansvar inför våra ägare. Våra affärer och vår verksamhet ska präglas av hög etik och moral i alla led och vi tar avstånd från alla former av mutor eller annan korruption.

Leverantörs- och inköpsansvar

Dahl Medical arbetar aktivt med att informera våra leverantörer och partners om vår hållbarhetspolicy. I alla våra affärer fattar vi beslut som baseras på ekonomisk, social och miljömässig hänsyn och utnyttjar den konkurrens som finns på marknaden. Vi väljer varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet, hög säkerhet, god miljöprestanda samt god totalekonomi.

Hitta till Dahl Medical

Prenumerera på nyheter och erbjudanden!

Fyll i din e-postadress nedan och klicka på prenumerera. Du kan när du vill avregistrera dig och du binder dig inte för något.

Kontakta oss - få experthjälp!

Om det är någonting i stort eller smått som du inte hittar svaret på så tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig! Fyll i formuläret här så hör vi av oss så snart vi kan!

DAHL MEDICAL AB  
Org nr. 556482-6351

Postadress: 
Box 2114
132 02 Saltsjö-Boo
Sweden

Besöksadress:
Stenhuggarvägen 5
132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

© DAHL MEDICAL 2024

Nets - Payments made easy